Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.

Rozumím
X
Získejte slevu 100 Kč na váš nákup právě teď. Slevu lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč.
Balonkové dekorace /

Velkoobchodní podmínky

Podmínky pro obchodníky a obchodní partnery

Společnost MojeParty.cz, s.r.o působí na českém trhu jako prodejce a dodavatel dekoračních služeb od roku 1996 a je přímým dovozcem produktů pro party, svatby a stolování. Realizuje maloobchod v rámci internetových e-shopů,ale i v rámci kamenných prodejen v Praze. Dále poskytuje veškerý svatební a party servis - koordinaci svateb, organizační zajištění dětských oslav, akcí "na klíč". Má vlastní dekoratérské zázemí a floristický servis.

V oblastech prodejní činnosti i poskytování služeb nabízí i velmi výhodné partnerské a provizní ceny pro stálé zákazníky i obchodníky

 

Kdo může nakupovat za zvýhodněné velkoobchodní ceny

 1. Nakupovat za zvýhodněné ceny mohou u nás prodejci, kteří zboží prokazatelně distribují v rámci své obchodní činnosti (Kategorie obchodního prodejce A - velkoobchody, maloobchody, prodejní e-shopy), pravidelní odběratelé, které realizují akce pro své klienty), ale i obchodní partneři se kterými je uzavřena dohoda o provizní spolupráci (Kategorie B – eventové agentury, reklamní agentury, hotely, restaurace, kluby, školy, MŠ apod.)
 2. Zařazení do příslušného ceníku se řídí obchodními pravidly danými společností Mojeparty.cz. Spolupráce s partnery v rámci kategorie B může být dále  vymezena tzv. provizní smlouvou uzavřenou mezi objednavatelem a dodavatelem. V případě, že patříte do této kategorie, nás prosím kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím emailulucie.pospisilova@mojeparty.cz

Jak postupovat pokud splňuji podmínky a chci nakupovat výhodněji

 1. Před prvním nákupem zájemce o velkoobchodní spolupráci vyplňte formulář VO odběratele, který je součástí těchto obchodních podmínek. Pomůže nám lépe specifikovat Vaše obchodní požadavky
 2. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří tak obsah kupní smlouvy. Kupující uskutečněním objednávky tyto Obchodní podmínky akceptuje.
   
 3. Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.balonkovedekorace.cz, www.mojeparty.cz nebo www.svatebnivyzdoba.cz
   
 4. Velkoobchodní odběr se řídí jinými než běžně zobrazenými cenami. Tyto velkoobchodní ceny jsou u zboží zveřejněny po registraci kupujícího prodávajícím do příslušné obchodní skupiny a otevřením konkrétního zboží v jeho detailu v e-shopu.
 5. Pro nákupy je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím internetových obchodů www.balonkovedekorace.cz,  www.mojeparty.cz nebo www.svatebnivyzdoba.cz

Registrace obchodníka

 1. Obchodník se zaregistruje prostřednictvím některého z našich e-shopů jako firma s uvedením IČ i DIČ. Po registraci nás kontaktuje na email Lucie.Pospisilova@mojeparty.cz a zároveň pošle elektronicky nebo písemně vyplněný formulář VO odběratele
   
 2. Po prověření údajů proběhne nastavení zvýhodněných cen pracovníkem firmy MojeParty.cz a to podle typu odběratele, o této skutečnosti bude kupující informován emailem).
   
 3. Po potvrzení nastavení VO cen se obchodníkovi při každém dalším přihlášení zobrazí v detailu produktu zvýhodněná cena. Tato cena je uvedená včetně DPH.

Jak realizovat nákup

 1. Veškeré objednávky, které zákazník učiní, jsou považovány za závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů, které jsou vyznačeny jako povinné a bez jejichž vyplnění nedojde k odeslání a zpracování objednávky.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami obchodu, s platebními a dodacími podmínkami, reklamačním řádem
 3. Zákazník ve svém zájmu uvede správné údaje a před odesláním objednávky si jejich správnost zkontroluje. Každá objednávka po odeslání bude potvrzena e-mailovou zprávou.
 4. První velkoobchodní objednávka musí být minimálně v hodnotě 2000 Kč bez DPH.
   
 5. Pokud by se z nějakého důvodu v potvrzené objednávce vyskytla chyba, ihned kontaktujte prodávajícího.
 6. Osobní odběr uskutečněné objednávky - místem plnění je prodejna prodávajícího Pod Rapidem 3,Praha 10. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, či objednané zboží na místě zaplatit v hotovosti.
 7. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve.
 8. V případě, že si kupující v objednávce zvolí dodání přepravní službou, bude takto učiněno dle dodacích podmínek společnosti v rámci Obchodního zákoníka.
 9. Prodávající i kupující akceptuje cenu produktu (včetně příslušné sazby DPH) uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího v době objednání zboží a potvrzuje ji zaslanou objednávkou. Pokud dojde mezi objednáním a odesláním zásilky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v objednávce.

Platba a dodání

 1. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné.
 2. Sazby za poštovné jsou dané stanovenou cenou v rámci uskutečněné internetové objednávky
 3. Při platbě předem na účet prodávajícího je poštovné určené v rámci vystavené zálohové faktury.
 4. Při doručení zboží na dobírku se poštovné řídí danou sazbou za odeslanou zásilku.
 5. Osobní odběr: poštovné 0 Kč
 6. Plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů (když je vše skladem), ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (když není vše skladem) - max. 5 týdnů. Pokud zboží není skladem, je odběratel neprodleně informován pracovníkem MojeParty.cz a domluví s odběratelem možný termín dodání.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším možném termínu.
   
 8. Možnosti plateb objednaného zboží:

DOBÍRKA – zboží uhradí odběratel bezprostředně po obdržení zásilky přepravní službou přímo přepravci

PLATBOU PŘEDEM NA ZÁKLADĚ VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY – pokud si zákazník zvolí platbu předem na účet, je následně kontaktován pracovníkem MojeParty.cz. Po kontrole skladových zásob a dostupnosti zboží je vystavena zálohova faktura pro kupujícího s číslem účtu. Po uhrazení zálohové faktury bude zásilka obratem expedována příjemci.

HOTOVOST při osobním odběru. Kupující zboží uhradí přímo na prodejně prodávajícího – ul. Služeb 609/6, Praha 10 (velkoobchodní prodejna s možnstí parkování) nebo v naší maloobchodní provozovně  Pod Rapidem 3, Praha 10.

Záruka a reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu v zákonné lhůtě 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud
  • abylo zboží poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)
  • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje)
  • zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)
  • zboží bylo poškozeno působením živlů
  • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
 2. Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství a jakost zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel. V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.
 3. Kupující má podle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (Obč. Zákoníku v platném znění), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak kupující rozhodne, musí být vracené zboží nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu, kompletní a odesláno v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího. K zásilce musí být přiložen originál dokladu o koupi.
 4. Postup při vrácení zboží –  zákazník doručí zboží do prodejny prodávajícího. Vrácení zásilky nemůže být na dobírku. Kupující zásilku odeslanou jako dobírka nepřevezme. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s odesíláním zásilky se nevrací.
 5. Zjevné vady zboží a vady je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího, nejpozději do pěti dnů ode dne převzetí zboží. Tyto vady, budou-li shledány prodávajícím oprávněnými, budou prodávajícím řešeny nejpozději do 30 dní od doručení reklamace, a to dobropisem nebo dodatečným dodáním či výměnou zboží dle dohody smluvních stran. O vadách zjištěných při převzetí zboží od dopravce bude kupujícím ihned proveden záznam s podpisem dopravce na odpovídající dodací list.
 6. Reklamaci vůči prodávajícímu je kupující povinen uplatnit vždy písemně s uvedením, čeho se reklamovaná vada týká, jak se vada projevuje a k reklamaci přiloží kopii dodacího listu nebo faktury. K reklamacím uplatněným jiným způsobem než je stanoveno v rámci těchto podmínek, nebude prodávajícím přihlíženo.

Dodržování podmínek obchodní soutěže

 1. Obchodník je povinen dodržovat doporučené maloobchodní ceny dovozcem, dovozce může povolit odchýlení se od ceny směrem dolů za účelem promo akce nebo akčního prodeje, pokud navrhovaná maloobchodní cena odběratele neohrožuje soutěž (posuzuje dodavatel) – pokud maloobchodník prodává zboží za nižší než doporučenou cenu, pak likviduje přirozenou soutěž.

Bezpečnostní pokyny

 1. Pokud není přímo uvedeno výrobcem na výrobku jinak, pak všechny výrobky, které se prodávají prostřednictvím internetového obchodu, jsou považovány za nevhodné pro děti, a při práci s nimi je doporučen dohled dospělé osoby, která dohlédne, aby zboží bylo užíváno správným způsobem a nedošlo k jeho náhodné konzumaci, vdechnutí, či použito jakkoliv zdraví ohrožujícím způsobem.
 2. Prodávající upozorňuje všechny své zákazníky, aby při své pracovně-tvůrčí činnosti vždy mysleli na svou bezpečnost a bezpečnost svého okolí a řídili se návody a etiketami zakoupeného zboží.

Prodej na Slovensko

 1. Za velkoobchodní ceny umožňujeme nakupovat i zákazníkům ze Slovenska. Pro tyto kupující platí stejný způsob registrace, pouze vyplněný registrační formulář bude určený pro zákazníky ze Slovenska a bude obsahovat potvrzení o platnosti DIČ (pokud je kupující plátce DPH).
   
 2. Po ověření údajů budou zákazníkovi ze Slovenska zpřístupněny velkoobchodní ceny za stejných podmínek jako pro zákazníky z Čech, vyjma dodacích a platebních podmínek, které jsou určeny tímto dodatkem.
   
 3. Nákupní velkoobchodní ceny jsou uvedeny v českých korunách. K objednávce bude připočteno poštovné dle Váhy a ceny zásilky podle sazebníku zvoleného dopravce. Pokud není dohodnuto jinak, zboží je odesíláno na dobírku za stanovených podmínek přepravní společnosti.
   
 4. Zákazníkům, plátcům DPH na Slovensku, bude po ověření jejich DIČ, fakturováno bez DPH.

Další obecná ustanovení

Ochrana soukromí Při nakládání s daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že při provozování internetového obchodu www.mojeparty.cz jsou veškeré údaje pokládány za důvěrné a při nakládání s nimi je postupováno dle zákona č. 101/2000 Sb. Získané informace neposkytujeme žádné třetí straně. Všechny údaje, které kupující o sobě poskytne prodávajícímu, jsou chráněny před zneužitím, nejsou poskytovány třetím stranám (vyjma společností zajišťující distribuční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb.

Prodávající si vyhrazuje právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Tuto službu může velkoobchodní partner kdykoliv odmítnout. Kupující může kdykoliv požádat o odstranění z databáze velkoobchodních odběratelů, což mu bude neodkladně umožněno.

Používáním tohoto internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a s výše uvedenými pravidly e-shopu.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1. 2013

Balonkový průvodce
Nákupní košík je prázdný